Aankondiging Vergadering algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op 12 juni 2020 om 14:00 uur vergadert het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening ‘Fryslân’ digitaal (via Teams). Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat:

  • Jaarstukken 2019
  • Wijziging begroting 2020
  • Concept begroting 2021
  • Rol en positie cliëntenraad

 

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 5 juni 2020 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.