Aankondiging vergadering AB GR Sociale Werkvoorziening Fryslân

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

op 6 december 2019 14.00 uur
locatie : Kantoor Caparis NV, Ampèrelaan 2, Drachten

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich melden bij de receptie.

Op de voorlopige agenda staat:
– Besluitvorming implementatie besluiten herstructurering GR
– Ondertekening dienstverleningsovereenkomsten 8 gemeenten met Caparis NV.
– Inschrijving GR bij werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
– Vergaderschema 2020

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 2 december 2019 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf.
Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.