Aankondiging Vergadering GR SW ‘Fryslân’

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’, afgekort GR SW ‘Fryslân’ is het samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder gemeente Heerenveen, die samen de sociale werkvoorziening uitvoeren.

Het algemeen bestuur van de GR vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats, belangstellenden zijn welkom.

Aankondiging

Vergadering algemeen bestuur
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

op: 5 november 2021
aanvang: 14.00 uur
locatie: digitaal, via teams

Vergadering bijwonen?

Belangstellenden zijn welkom om deze vergadering bij te wonen, zij kunnen zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat:
Positionering SW raad

De stukken met definitieve agenda liggen na 1 november 2021 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten, of zijn te verkrijgen via de secretaris van de GR.