Administratieve fouten – begroting Heerenveen te positief

Bij het opstellen van de concept begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 zijn administratieve fouten geconstateerd. Het ziet er naar uit dat deze fouten zijn ontstaan bij de nieuwe systematiek van begroten in 2017. Vanaf dat moment zijn er bedragen opgenomen als structureel, terwijl het eenmalige bedragen waren. Er is daardoor een te positief beeld ontstaan; de gemeente Heerenveen leek vanaf 2020 over meer geld te beschikken dan werkelijk het geval is.

Onderzoek

De tekortkomingen zijn door eigen medewerkers geconstateerd. Bij het opstellen van de concept begroting 2021 ontdekten zij financiële verschillen. Er is direct een externe partij gevraagd om mee te kijken op hoe deze tekortkomingen zijn ontstaan en wat de omvang is. Deze externe partij bevestigt dat er op verkeerde uitgangspunten is berekend. Het gaat bij benadering om zo’n 2 miljoen euro structureel.

Vervolgacties zijn in gang gezet

Burgemeester Tjeerd van der Zwan geeft aan: “Door de verrekeningen dachten we dat we geld konden uitgeven dat er uiteindelijk niet blijkt te zijn. Er moeten nu andere keuzes worden gemaakt dan we hebben voorgesteld. Daar moeten we het, met de gemeenteraad, over hebben.”

Uit diepgaand onderzoek moet blijken hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke maatregelen genomen moeten worden om zulke fouten te voorkomen. Daarom stelt het college aan de raad voor een externe adviseur te vragen om een probleemanalyse te maken en advies te vragen.

Positie gemeenteraad

Ook de gemeenteraad heeft niet de juiste cijfers gehad. Op dinsdag 1 september komt de gemeenteraad samen voor een extra commissievergadering. Dan gaan zij met het college in gesprek over de oorzaak en de omvang van de tekortkomingen en hoe de gemeente hiermee omgaat richting de begroting 2021.

Wilt u deze extra vergadering en het gesprek van de gemeenteraad en het college volgen? Dan kan dat via www.heerenveen.nl/vergadering-kijken.


We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Lees meer in de bijgaande lijst met vragen en antwoorden: Publieksversie Veel gestelde vragen Administratieve fouten in financiën (PDF 952 kB).