Adviseer de gemeenteraad over geld: vul de vragenlijst in

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De gemeenteraad wil graag advies over het uitgeven van geld in 2022. Juist nu is dat belangrijk, want er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden. Er kan minder geld uitgegeven worden omdat:

  • De geplande uitgaven in 2022 ruim 4 miljoen euro hoger zijn dan de geschatte inkomsten in 2022.
  • De kosten voor jeugdzorg en huishoudelijke hulp stijgen (met misschien wel 4 miljoen euro in de komende jaren) en daar is bij de geplande uitgaven (begroting van 2021) nog geen rekening mee gehouden.
  • De gemeente vanaf 2022 waarschijnlijk minder geld van het rijk krijgt.

Twee keuzes

  • Minder uitgeven
  • Meer inkomsten

Kiezen om minder uit te geven betekent dat inwoners minder krijgen dan nu, bijvoorbeeld zorg of financiële hulp. Kiezen voor meer inkomsten, betekent dat de gemeente hogere kosten berekent aan inwoners, denk aan belastingen en leges.

De vragenlijst

Vul hier de vragenlijst in en adviseer de gemeenteraad over geld.

Heel waardevol: geef bij de keuze van de onderwerpen aan waarom jij vindt dat er wel of niet minder geld aan uitgegeven mag worden. Jouw mening telt!

Beperkte keuze

Wat het adviseren over de keuzes lastig maakt, is dat voor het grootste deel van het geld van de gemeente al bepaald is waaraan het moet worden uitgegeven. Net zoals je thuis vaste lasten hebt voor energie, huur of geld om eten te kopen. Bij de gemeente zijn dat kosten van gebouwen, wegen en schoolgebouwen of bijvoorbeeld ondersteuning bij werk.