BAM Infra wint aanbesteding Heerenveen beter bereikbaar

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De gemeente Heerenveen heeft opdracht verleend aan BAM Infra voor het vlotter en veiliger maken van de op- en afritten van de A32 Heerenveen-Centrum en de K.R. Poststraat. BAM kwam via een openbare aanbesteding als winnaar uit de bus.

Wethouder Jaap van Veen: “BAM heeft jarenlange ervaring in infraprojecten en biedt ons de gewenste hoge kwaliteit voor een scherpe prijs. We hebben er alle vertrouwen in dat we met BAM de goede partij hebben om dit grote infraproject uit te voeren.”

Vier aannemers hebben ingeschreven op het werk. De inschrijvingen zijn beoordeeld op onder meer prijs en kwaliteit. Veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de voorstellen van de inschrijvers om tijdens de bouw de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken.

 

Vervolg

De komende maanden staan in het teken van het uitwerken van het definitieve ontwerp en de voorbereiding van de werkzaamheden buiten. De werkzaamheden aan de op- en afritten Heerenveen-Centrum en de K.R. Poststraat starten naar verwachting in het voorjaar van 2020.

Stikstof

De problematiek rondom stikstof, waar veel ruimtelijke projecten in Nederland door worden geraakt, speelt ook bij Heerenveen beter bereikbaar. Om het risico te beheersen is berekend hoeveel stikstof neerslaat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De resultaten van het rekenmodel laten zien dat de werkzaamheden naar verwachting stikstofneutraal kunnen worden uitgevoerd. Daarom heeft de gemeente Heerenveen besloten om de opdracht te verlenen.

Vlot & Veilig de A32 op en af!

Het Project Heerenveen beter bereikbaar is een samenwerking van de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Heerenveen kent een grote verkeersdrukte in de ochtend- en avondspits. Om de verkeerssituatie vlotter en veiliger te maken, worden de op- en afritten van de A32 en de wegen naar de op- en afritten (K.R. Poststraat en Oranje Nassaulaan) verbeterd. Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat hebben hiervoor samen met bewoners een plan bedacht. Voordat de situatie verbeterd is gaan omwonenden en het verkeer hinder ervaren tijdens de werkzaamheden. Hierover worden bewoners en weggebruikers vroegtijdig geïnformeerd.