Behoefte arbeidsmigranten gemeente Heerenveen in kaart

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De huidige inzet van arbeidsmigranten wordt geschat op 230 arbeidsplaatsen. Dit blijkt uit het rapport van STEC Groep dat in opdracht van de gemeente Heerenveen onderzoek heeft gedaan naar de behoefte aan arbeidsmigranten bij bedrijven in de gemeente Heerenveen.

Wethouder Hans Broekhuizen: “we hebben nu een goed beeld van de behoefte van ondernemers voor de inzet van arbeidsmigranten.

 

Uitkomsten onderzoek

De huidige inzet van 230 arbeidsplaatsen groeit naar verwachting structureel met minimaal 100 arbeidsmigranten in de komende tien jaar. Dit kan oplopen tot een groei van 270 arbeidsmigranten, uitgaande van een hoog scenario. De resultaten laten verder zien dat de behoefte aan arbeidsmigranten nauwelijks seizoensgebonden is. De inzet van arbeidsmigranten is waarschijnlijk tijdelijk van aard, gelet op demografie, economie en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigranten binnen de gemeente wonen nu voornamelijk in reguliere woonhuizen.

STEC adviseert in te zetten op hoogwaardige en kleinschalige huisvesting, zodat de migrant zich bindt aan de gemeente. Voor kleinschalige huisvesting, tot en met 10 personen, hebben we kaders vanuit het kamerverhuurbeleid. De vraag is nu of voor grootschalige initiatieven, aanvullend beleid wenselijk is.

Vervolgstappen

Het college van B&W heeft besloten te verkennen welke beleidsopties er zijn én wat (juridisch) mogelijk is als het gaat om de kamerverhuur aan grotere groepen, vanaf 10 personen. Hierbij worden voor- en nadelen in kaart gebracht, inclusief het bereik van eventueel te vormen beleidsregels. Daarbij willen we ook inzichtelijk krijgen welke rol ondernemers hierin kunnen vervullen, bijvoorbeeld door ze te vestigen op hun eigen terrein. Indien aanvullend beleid gewenst is, dan is een participatietraject met bewoners en ondernemers onderdeel van het beleidvormingsproces. In november neemt het college hierover een besluit.

Huisvesting van arbeidsmigranten

De huisvesting van arbeidsmigranten is het afgelopen jaar een actueel thema geworden. Op verschillende locaties in de gemeente worden al kleinere groepen arbeidsmigranten gehuisvest. Omwonenden van sommige locaties ervaren overlast en willen dat de gemeente dit oplost. Daarnaast heeft een ondernemer interesse getoond in een pand aan de Jousterweg als huisvesting voor een grote groep arbeidsmigranten. Dit initiatief zorgde voor weerstand bij de omwonenden waarna het college heeft besloten vooralsnog deze aanvragen aan te houden.

Zie ook

Nieuwsbrief oktober 2019 (PDF 215 kB)
Rapport behoefte arbeidsmigrantenhuisvesting in Heerenveen (PDF 8 MB)