Bekendmaking van voorgenomen verkoop van gemeentelijke gronden

Gemeente Heerenveen LogoEind vorig jaar heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed, waaronder dus ook grond, niet langer ‘onderhands’ mogen afwikkelen. Iedere gegadigde of marktpartij moet hierbij een gelijke kans krijgen.

Verkoop van gronden in de gemeente Heerenveen

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen maakt daarom hierbij bekend dat de gemeente van plan is grond te verkopen. Het gaat hierbij om grond waarover de gemeente op dit moment al (langere tijd) in gesprek is met een initiatiefnemer over de ontwikkeling van het betreffende perceel. Kijk op www.heerenveen.nl/voorgenomengrondverkoop om te zien om welke gronden het gaat.

Wilt u reageren?

U kunt uw gemotiveerde reactie op dit voornemen, binnen 20 dagen na publicatiedatum, sturen naar de gemeente Heerenveen, via grondverkoop@heerenveen.nl.