Belangrijk bericht van het CAK voor Wmo-klanten

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand.

Minder eigen bijdrage vanwege coronamaatregelen

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd. Daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Nog geen factuur ontvangen voor de eigen bijdrage Wmo in 2020?

Dat kan kloppen. Door een technisch probleem in de systemen van het CAK hebben nog niet alle Wmo-klanten een factuur ontvangen. Deze facturen volgen later. Het CAK kan nog niet aangeven wanneer dat is. Het CAK vraagt zijn klanten hiermee rekening te houden en iedere maand een bedrag van maximaal € 19,- opzij te leggen. Het CAK doet er alles aan om zo snel mogelijk een bericht te sturen over de eigen bijdrage in 2020 en biedt zijn excuses aan voor dit ongemak.

Klanten kunnen bij het CAK een kosteloze betalingsregeling krijgen als zij dat nodig hebben. Betalingsproblemen kunnen daarmee worden voorkomen. Informatie hierover komt op alle facturen te staan. Klanten hoeven hiervoor nu nog geen contact met het CAK op te nemen.

Meer informatie is te vinden op www.hetcak.nl/wmo2020. Hier staan de antwoorden op de meest gestelde vragen. Of neem telefonisch contact op met de gemeente: 14 0513.