Belangrijk voor Heerenveen: duurzaamheid

Op vrijdag 28 februari bezochten de leden van de gemeenteraad van Heerenveen Omrin: het meest duurzame bedrijf van Nederland 2019 en partner van de gemeente bij de inzameling van afval. Verduurzaming van Heerenveen is erg belangrijk voor de gemeenteraad en daarom als hoofdthema ook vastgelegd in het Thematisch Raadsakkoord 2018 – 2022. In 2020 wil Omrin, samen met de gemeenten, minimaal 75 procent van het ingezamelde afval recyclen. Heerenveen werkt hier graag aan mee en liet zich tijdens het bezoek inspireren over afvalinnovatie, samenwerking op het gebied van duurzaamheid en duurzame bedrijfsvoering.

Doel Omrin: circulaire economie
Omrin is het Friese woord voor ‘kringloop’. Als inzamelaar en verwerker van afval voor huishoudens, bedrijven en instellingen wil Omrin uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug winnen en duurzame energie produceren. Bijna alle voertuigen van Omrin rijden daarom fossielvrij, op groen gas uit afval. En 7 procent van het afval wordt al gerecycled en duurzaam verwerkt. Ook produceert Omrin 33 procent van de Friese duurzame energie (25 procent stroom en stoom en 8 procent groengas).