Gemeentehuis alleen open op afspraak

CrackpleinOp zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het Coronavirus.  Wat betekenen deze maatregelen voor u?

Het gemeentehuis is alleen op afspraak geopend. Denk aan burgerzaken: aangiftes van geboorte en overlijden of het afhalen van dringende papieren. Twijfelt u of het nodig is, neem dan telefonisch contact op om dit af te stemmen. Een afspraak maakt u telefonisch via 140513 of WhatsApp (06) 14 39 95 59.

Tijdens de standaardtijden zijn wij net als anders per telefoon en e-mail bereikbaar via 14 0513 (zie voor de exacte tijden de pagina openingstijden).

Moet u betalen? Dan graag met pin!

Voor alle andere afspraken geldt: regel alles zoveel mogelijk digitaal En kan uw vraag wachten? Maak een mail- of belafspraak.

Onze Meitinkers komen niet meer langs op huisbezoek. Medewerkers van het sociaal domein en op het gebied van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet hebben voorlopig geen persoonlijke contacten op het gemeentehuis. Per telefoon en e-mail zijn wij wel bereikbaar. Heeft u wel een dringende vraag? Bel ons dan!

Het Posthuistheater is dicht. Mailen en bellen kan altijd: (0513) 61 94 94 en receptie@posthuistheater.nl

Het onderhoud en het ophalen van afval gaat gewoon door.

Het advies is om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Meer informatie leest u op de pagina Meer informatie over Coronavirus.