Bijeenkomsten gemeenteraad

Ook de bijeenkomsten van de gemeenteraad op het gemeentehuis kunnen door de maatregelen rondom corona niet doorgaan

De raadsvergadering op 23 maart gaat niet door, de agendapunten worden doorgeschoven naar de vergadering van 20 april 2020.

De geplande commissievergaderingen van 6 april 2020 vinden digitaal plaats. Verdere informatie hierover volgt.

De fracties vergaderen tot en met 19 mei digitaal, als u contact wilt opnemen met de fracties kijk dan op de website voor contactgegevens.

Vragen en antwoorden

Wie besluit of een raadsvergadering door kan gaan?
Voor de bijeenkomsten van de raad overlegt de burgemeester met het presidium. Gezamenlijk bekijken zij welke bijeenkomsten van de raad door kunnen gaan en welke maatregelen daarbij genomen moeten worden.

Kan de raad digitaal vergaderen?
Nee. Althans, de raadsvergadering waarin de raad zijn besluiten neemt, mag niet digitaal plaatsvinden. De gemeentewet stelt dat een meerderheid van de raad fysiek aanwezig moet zijn om de vergadering door te kunnen laten gaan. Voor de commissievergaderingen en infoavond van de raad geldt dat niet, dus daarvoor bekijkt de griffie nu de mogelijkheden .

Hoeveel raadsleden moeten minimaal deelnemen aan een raadsvergadering?
Om een raadsvergadering door te kunnen laten gaan, moet minstens de helft van de leden aanwezig zijn. Wij hebben in Heerenveen 31 raadsleden, dus minimaal 16 van hen moeten er zijn. Dat heet het ‘quorum’. Op zich zou dat dus ook in deze weken mogelijk nog wel te doen zijn. Maar het is niet per se wenselijk als er zo weinig raadsleden zijn. Want om een besluit te nemen, moet van de aanwezige leden minstens de helft voor (of tegen) stemmen. Bij 16 aanwezige raadsleden, zijn 9 stemmen dus voldoende om de doorslag te geven. Dat is minder dan een derde van het totaal aantal raadsleden.

Kan er een besluit worden genomen als er minder dan 16 raadsleden op het gemeentehuis zijn?
In geval van nood kan een raadsvergadering ook bij minder dan het quorum door gaan. De vergadering kan bij minder dan 16 raadsleden niet worden geopend, maar de burgemeester moet dan een ‘tweede vergadering’ schriftelijk bijeenroepen. Deze vergadering gaat altijd door. Voor deze tweede vergadering is de aanwezigheid van 1 raadslid, de burgemeester en griffier al voldoende. De aanwezige raadsleden kunnen dan een volwaardig raadsbesluiten nemen, inclusief de door de aanwezige raadsleden ingebrachte amendementen en moties, ook al is dat dus maar 1 raadslid.

Zijn er andere manieren om een raadsvergadering ‘coronaproof’ te maken?
Gelukkig hebben we een grote raadszaal, dus als het echt noodzakelijk is om een raadsvergadering door te laten gaan, biedt dat ons genoeg ruimte om het fysieke contact te beperken door de raadsleden strategisch over de zaal te verspreiden met steeds twee meter onderlinge afstand. Het levert wel een bijzondere constructie op en maakt een debat er misschien niet makkelijker op. In zo’n uitzonderlijk geval mag de raadsvergadering overigens wel plaatsvinden zonder publiek als de raad daarvoor kiest.