Calamiteitenroute industrieterrein Kanaal

Bij een grote calamiteit bij een van de bedrijven op het industrieterrein Kanaal is het vanuit het oogpunt van de veiligheid raadzaam dat er een extra ontsluitingsroute beschikbaar is. De aanleg van zo’n calamiteitenroute leidt tot een snellere en veiliger bereikbaarheid en ontvluchting van risicobronnen.

“Alle verkeer gaat nu via de Wetterwille, de enige ontsluitingsroute voor dit industrieterrein. Bij een groot incident ontstaan er veel verkeersbewegingen en extra druk op de Wetterwille. Hulpdiensten rijden naar de bron en overig verkeer wil juist vanwege de risico’s snel de andere kant op, bij de bron vandaan. Dan is het verstandig dat er een tweede route beschikbaar is,” legt burgemeester Tjeerd van der Zwan uit.

Calamiteitenroute

Niet alleen vanwege de extra druk op de Wetterwille is een calamiteitenroute belangrijk. Want bij een ongunstige windrichting moet iedereen veilig van een incident kunnen wegvluchten. En hulpdiensten willen de plaats van het incident met een tweede route kunnen bereiken met de wind in de rug. Maar ook bij een blokkade op de calamiteitenroute is een tweede route van belang.

Tweede route, tweede opinie

De gemeenteraad heeft al langer aandacht voor dit onderwerp. Een brug over het kanaal werd afgewezen vanwege te hoge kosten. Daarop kwam de Anteagroup met andere mogelijkheden. Naar aanleiding van het overleg in de raad voerde de FUMO een second opinion uit. Beide experts zijn van mening dat de prijs-kwaliteitsverhouding, dus de te maken kosten in relatie tot de verhoging van het veiligheidsniveau, van de voorkeursroute het beste is.

Voorkeur voor route naast spoorlijn

Beide onderzoeken laten zien dat de optie van het aanleggen van een vluchtroute onder het viaduct van de A7, pal naast de spoorlijn, het beste voldoet. Deze optie ligt het meest ver van het terrein en heeft daarmee ook de voorkeur van de veiligheidsexperts en de bedrijven.
Beide andere opties liggen dichtbij de reguliere ontsluitingsroute, in dezelfde windrichting en komen uit op de bestaande of op een extra afrit van de A7. Als vluchtroute betekent het dat bij een incident, het verkeer op de A7 moet worden gestopt.

Kosten

De aanleg van de calamiteitenroute kost eenmalig € 460.000 en daarna structureel jaarlijks € 26.833. De onderhoudskosten worden geschat op € 3.075 per jaar, met ingang van 2022.

Vervolg

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel in de vergadering van 22 juni aanstaande.