Commissievergadering | 29 oktober 2020 | Vooruitblik

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Kijk hier voor de agenda, stukken en uitzending.

In een commissievergadering bespreekt de raad voorstellen van het college

Deze keer bespreekt de gemeenteraad de Begroting 2021 van de gemeente Heerenveen. In de begroting staat wat de gemeente van plan is op uit te geven in 2021 en de afspraken (beleid) die daarvoor gelden. Daarnaast bespreekt de gemeenteraad het meerjarenperspectief 2021-2024, hierin staat wat er de komende jaren verwacht wordt aan inkomsten, kosten en investeringen.

De begroting staat in het teken van financieel herstel. Vlak na de zomer werden namelijk financiële fouten ontdekt, waardoor een tekort van bijna € 2 miljoen opgelost moet worden in het meerjarenperspectief. Nog dit jaar onderzoekt een extern onderzoeksbureau voor de gemeenteraad waardoor de financiële fouten gekomen zijn, zodat risico’s inzichtelijk worden en fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Vertel jouw mening!

We horen graag jouw mening over wat er in de Commissievergadering wordt besproken. Dat kan in een e-mail, brief of videoboodschap aan de raadsleden. Wil je deze keer iets zeggen over de begroting en het meerjarenperspectief? Neem dan voor 24 oktober contact op met griffie@heerenveen.nl.