Commissievergaderingen maandag 10 februari

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel


Je bent van harte welkom. Wil jij je mening laten horen? Dan kun je inspreken op een onderwerp. Dit kun je tot maandag 12:00 uur aangeven bij de griffie, (0513) 617 700 of griffie@heerenveen.nl.

Commissie SAZA |19:30 uur| Ruimte 12/13
Onderwerp: Kadernota Sociaal Domein

Commissie ROM |19:30 uur | Raadszaal
Onderwerpen: Verkeersveiligheid De Spil; Flexwonen; Akkrum Herontwikkeling Sinnebuorre Energietransitie, informatiepunt en experimenteerruimte

Commissie AZ |21:00 uur | Raadszaal
Onderwerpen: Verordening Algemene Nadeelcompensatie; Integraal veiligheidsbeleid; Klaverblad Noordoost