Corona maatregelen rondom sport vanaf 29 april

Dit bericht is niet meer actueel. Kijk op onze coronapagina voor de laatste ontwikkelingen.

 

Het kabinet heeft 21 april de Corona maatregelen voor kinderen en jongeren voorzichtig verruimd.  Deze aanpassing is voor de jeugd en de sport positief!

Corona maatregelen rondom sport vanaf 29 april

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten.
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding samen buiten sporten, maar wel met 1,5 meter afstand ertussen.
  • Voor volwassenen zijn er geen veranderingen in de al geldende regels, behalve voor topsporters.
  • Topsporters mogen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.
  • Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
  • Voor al deze maatregelen geldt: geen ouders langs de lijn en thuis douchen. De kantine/het clubhuis blijft gesloten.
  • De gemeente kijkt samen met lokale sportclubs naar de mogelijkheden en faciliteiten, zodat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te sporten. Dus ook niet-leden.
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten en verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis.
  • Bovenstaande maatregelen gelden vanaf 29 april.

Meer hierover op de site van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl

Activiteiten voor leden

Het organiseren van activiteiten voor de jeugd bij de vereniging ligt bij de vereniging, uiteraard rekening houdend met de hierboven genoemde maatregelen.

Activiteiten voor niet-leden

Sportaccommodatie worden overdag zoveel mogelijk opengesteld, zowel voor leden als niet-leden. Zo kunnen andere georganiseerde groepen/verenigingen ook gebruik maken van de velden. Als dat niet werkt door onjuist gebruik of anderszins, dan kan dat aangepast worden.

Denk bij activiteiten voor niet-leden bijvoorbeeld aan het laten meetrainen met bestaande teams of organiseren van extra trainingen voor niet-leden. Neem bij twijfel over de invulling van deze versoepelde maatregelen contact op met Wiebren Dijkstra (contact@scorenvoorgezondheidheerenveen.nl). Hij wijst een buurtsportcoach toe die kijkt hoe de activiteit georganiseerd kan worden.

Het doel is om zoveel mogelijk inwoners en jeugd te bereiken die gebruik kunnen maken van de sportplekken. Daarom vragen we om de extra activiteiten die u (gezamenlijk) houdt en nog gaat organiseren, aan te melden bij Wiebren Dijkstra. Hij zorgt dat die via de social media-kanalen van de buurtsportcoaches, onder de naam Scoren voor Gezondheid, bekend worden gemaakt.

Een activiteit melden?

Dit kan bij Scoren voor Gezondheid Heerenveen; www.scorenvoorgezondheidheerenveen.nl/stap-voor-stap-de-sport-weer-opstarten.

Vragen/opmerkingen?

Neem dan contact op met Jelmer Douwstra, Robert de Jong of Lennert Marinus via 14 05 13.

Meer informatie