Deelnemers positief over workshops Verduurzamen Eigen Woning

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

In november en december 2019 organiseerde de gemeente workshops rond het thema Verduurzamen Eigen Huis. De workshops zijn gehouden in Jubbega, Akkrum en Heerenveen.

Workshops scoren voldoende

Tijdens twee workshop-avonden stond het verduurzamen van het eigen huis centraal. De deelnemers kregen informatie over besparen, wooncomfort, isoleren, energieopwekking en duurzaam verwarmen. Op de tweede avond was er ruimte om dieper in te gaan op de eigen situatie.
Uit de enquete die na afloop is gehouden, blijkt dat de deelnemers de workshops op prijs stellen. De informatie was leerzaam en bruikbaar. Het overgrote deel geeft aan er mee aan de slag te gaan.

Aanbevelingen en vervolg

De gemeente kreeg ook een aantal tips mee. Bijvoorbeeld het aanstellen van energie-adviseurs en subsidies beter bekend maken bij burgers, zodat die daar van kunnen profiteren. Dit sluit heel mooi aan bij de plannen waar de gemeente aan werkt. Onlangs is de Regeling Reductie Energiegebruik toegekend en is 500.000 euro beschikbaar gesteld voor kleine energiebesparende maatregelen voor huiseigenaren. In de komende periode wordt bekend op welke wijze huiseigenaren hier gebruik van kunnen maken.