Eerste virtuele vergadering van de gemeenteraad

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Een lege raadszaal en toch vergadert de raad. Vanavond voor de eerste keer virtueel in de Commissievergadering ROM. De vergadering is live te volgen via onze website. In Heerenveen probeert de raad zoveel mogelijk zaken door te laten gaan juist als het gaat om het nemen van beslissingen, daarmee kunnen de afdelingen door met hun werkzaamheden en kunnen we als gemeente blijven werken aan de opgaven die er liggen.

Nieuwe mogelijkheid om onderwerpen te bespreken

In de Commissievergadering bespreekt de raad de onderwerpen zodat er in de volgende raadsvergadering een besluit over genomen kan worden. Op 20 april besluit de raad over de onderwerpen op de agenda van deze Commissie ROM. Ook neemt de raad besluiten over de onderwerpen die op 23 maart op de agenda stonden, omdat die vergadering toen niet doorgegaan is.

Onderwerpen op de agenda vanavond

• Bouw 9 woningen Oudeschoot
• Nieuwbouw Supermarkt centrum Akkrum
• Concept Regionale Energiestrategie (RES)
• Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
• Fietsplan gemeente Heerenveen
• Klaverblad Noordoost zonnepark