Effect financiële keuzes Heerenveen op Programma Centrum

De gemeente Heerenveen moet financiële keuzes maken. Dat heeft gevolgen voor onder andere de financiering van projecten in het Programma Centrum Heerenveen.

Financiële keuzes

Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Heerenveen kan en wil financiële ruimte houden voor nieuwe ambities en investeringen. Door de grote onzekerheden in de zorg zijn de financiën na 2022 echter nog niet rond. Financiële keuzes zijn dus nodig, dat geldt ook voor het budget voor Programma Centrum. Die keuzes zijn door de gemeenteraad op 2 juli gemaakt in de perspectiefnota en investeringsagenda.

Vooruit kijken

De investeringsagenda gaat over ambities, investeringen en de financiën die daarbij horen, voor de korte en langere termijn. Die keuzes zijn gemaakt met behulp van een strategische agenda. Daarin kijken we 20 tot 30 jaar vooruit, kiezen richting en stellen prioriteiten. In het meerjarenperspectief blijven de gereserveerde bedragen voor het centrum (1 miljoen structureel voor vitale kernen) bestaan. Daarmee kan al 60% van de projecten worden betaald. Binnen de strategische agenda heeft de gemeente geen ruimte gevonden om dat geld structureel te verhogen. Wellicht dat er over enkele jaren alsnog ruimte ontstaat, maar dat is nu onzeker.

Investeringen centrum gaan door

Eind mei 2019 zijn 47 voorstellen oftewel bouwstenen aangenomen, die samen het burgerbesluit  vormen. Vanuit Programma Centrum Heerenveen investeren we de komende jaren zeker in projecten, al blijkt niet alles op korte termijn mogelijk. Het is begrijpelijk dat dit voor betrokkenen teleurstellend is. De uitdaging is nu vooral om het beschikbare geld zo goed mogelijk in te zetten.

De maximale uitgaven zijn voorlopig bepaald. Met de al aanwezige financiële middelen kunnen we al volop aan de slag met verschillende projecten. Omdat de middelen verder begrensd zijn dan in eerste instantie gedacht is het verstandig nog eens goed naar de planning en prioritering te kijken: welke projecten voor het centrum zijn het belangrijkst op korte termijn en welke kunnen later aan bod komen? Die keuze wordt niet alleen gemaakt in het gemeentehuis. In september zijn gesprekken met de betrokkenen (o.a. horeca, retail, vastgoedeigenaren, organisaties, centrummanagement) om samen de mogelijkheden te bespreken. De monitorgroep van de G1000 wordt uiteraard ook bij de keuze betrokken. Om vervolgens goede keuzes te maken voor de projecten waarmee we starten. Zo kunnen we samen verder bouwen aan een toekomstbestendig, duurzaam en aantrekkelijk centrum van Heerenveen. Het Programma Centrum Heerenveen loopt ongeveer acht jaar. Op termijn kan er dus ook nieuwe financiële ruimte komen.

Lees de strategische- en investeringsagenda op www.heerenveen.nl/financien.