Schetsplan Romkessteeg uitgewerkt tot definitief ontwerp

Het is de ambitie om het centrum van Heerenveen toekomstbestendig, sfeervol en gastvrij te maken, een plek waar bezoekers langer blijven en vaker komen. Eén van de projecten is het opknappen van de stegen in het centrum. De stegen zijn onmisbaar voor de verbinding van gebieden, maar vragen ook om verbetering. Om een nieuwe aanpak (Stegenplan 2.0) voor de stegen te testen, loopt de pilot Romkessteeg – de verbinding tussen de Dracht en het Molenplein. Belanghebbende partijen zetten in de pilot alle stappen samen: bedenken, financieren en uitvoeren. “Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan een onderdeel van de G1000 centrumvisie plannen” aldus wethouder Jelle Zoetendal.

Gezamenlijke aanpak

Het verbeteren van de Romkessteeg doet gemeente Heerenveen samen met ondernemers, particuliere en zakelijke pandeigenaren, omwonenden en andere belanghebbenden. Het uitgangspunt is dat zowel financiering als uitvoering gezamenlijk gebeurt. Samen is dan ook verkend hoe de steeg aan kwaliteit kan winnen. Op 10 juni was de derde bijeenkomst over dit onderwerp. De (digitaal) gepresenteerde plannen werden enthousiast ontvangen. Bakker Douwe Jan Lenes zei hierover: “Ik heb aan alle drie de bijeenkomsten meegedaan. Eerst dacht ik nog: ik moet maar eens kijken, misschien gebeurt er niks met onze inbreng. Maar het stegenplan is, mét de omgeving, heel professioneel en uitgebreid aangepakt. Ondanks Corona liep het ook gewoon door. Ik ben tevreden over hoe het gegaan is. En nu moeten de plannen natuurlijk nog werkelijkheid worden!”

Open, uitnodigend en toegankelijk

Met de gewenste aanpassingen in de steeg ontstaat een aantrekkelijke, open en uitnodigende verbinding vanaf de Dracht naar het Molenplein en visa versa. Daarnaast is in de steeg ruimte voor vergroening en ontmoeting.

Voortgang en werkzaamheden

Inmiddels is het schetsplan uitgewerkt tot definitief ontwerp. Klik hier voor de impressie van de nieuwe situatie, inclusief achtergrondinformatie. We zijn nu klaar om de plannen met bijbehorend investeringsvoorstel voor te leggen aan college en gemeenteraad.

Het is helaas nog niet gelukt om met alle vastgoedeigenaren concrete afspraken te maken over verbeteringen aan de gevel. Zonder hun medewerking zijn aanpassingen aan of op de zijmuren niet mogelijk. Om de opwaardering van de steeg niet verder uit te stellen, gaan we nu wel verder met het proces richting raad. Daarbij houden we in de plannen rekening met een gemeentelijke bijdrage voor de gevels. Deze bijdrage is bedoeld als stimulans voor de eigenaren met een pand in de Romkessteeg om de zijmuren (gevels) te verbeteren. Dit geeft ruimte voor de eigenaren om in de komende maanden alsnog in te stappen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van een positief raadsbesluit.

Planning

In maart 2021 behandelt de raad dit voorstel voor de Romkessteeg. Als de raad positief besluit starten de voorbereidende werkzaamheden om de plannen daadwerkelijk te realiseren. Het exacte moment vindt in overleg met de eigenaren en/of ondernemers in de steeg plaats.

 

Kijk voor het ontwerp én meer informatie op https://www.heerenveen.nl/ontwikkeling/stegenplan-romkessteeg/