Extra vergadering over gaswinning Nieuwehorne verplaatst naar 19 oktober

Dit artikel is niet meer actueel

De extra (openbare) commissievergadering over gaswinning in Nieuwehorne is verplaatst naar donderdag 19 oktober a.s. Het college vraagt de gemeenteraad dan zich uit te spreken over het winnen van gas op deze locatie.

Ook vraagt het college een standpunt over het concept-advies aan de Minister van Economische Zaken over het ontwerp-winningsplan ‘Nieuwehorne’. Wethouder Siebren Siebenga: ‘Wij zien ons nu geplaatst voor de vraag hoe te besluiten op de aanvragen van Vermillion voor gaswinning in Nieuwehorne en de verdubbeling van de bestaande gasleiding. Onze bevoegdheid ligt op het toetsen van de verzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening. Het blijkt dat wij vanuit die invalshoek de argumenten van de gemeenteraad niet mee kunnen wegen.’
Alternatief is dat het college zich conformeert aan het standpunt van de gemeenteraad, aangenomen in de motie van maart 2017. Siebenga: ‘Daarmee wijzen we dus beide verzoeken af en verlenen we geen planologische toestemming. We verwachten dat een weigering op deze argumenten juridisch geen stand houdt. Afhankelijk van het standpunt van de gemeenteraad nemen wij vervolgens een definitief besluit.’

Vergadering live volgen

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Heerenveen. U kunt hierbij aanwezig zijn. De vergadering is ook live te volgen . De agendastukken vindt u op de website van de gemeenteraad.

Zie ook: nieuwsbericht College vraagt opvatting gemeenteraad