Extra reserves door besluit over precariobelasting

Dit artikel is niet meer actueel

Net als vele andere gemeenten heft Heerenveen belastingen op kabels en leidingen die in of boven gemeentegrond van de gemeente lopen. Liander NV heeft eerder bezwaar gemaakt tegen deze zogenaamde precariobelasting. Dit jaar stelde het gerechtshof Amsterdam vast dat de rechtbank Noord-Nederland een juiste uitspraak deed. Daarmee heeft Liander NV het beroep tegen de uitspraak verloren. Dat betekent dat de gemeente recht heeft op een bedrag dat Liander aan de gemeente tussen 2011 en 2016 moest betalen. “We zijn blij met de duidelijkheid die de uitspraak met zich meebrengt,”geeft wethouder Jelle Zoetendal aan.

Voorstel

Het college stelt de gemeenteraad binnenkort voor om het bedrag dat nog gereserveerd stond, een bedrag van bijna € 11 miljoen, grotendeels toe te voegen aan de reserve weerstandsvermogen.

Toekomst

De genoemde besteding gaat om de precariobelasting die Liander NV moest betalen over de periode tot en met 2016. Voor de periode tot en met 2021 mag de gemeente deze heffingen opnieuw opleggen. Het college doet de gemeenteraad in de Begroting 2018 een voorstel hoe hiermee om te gaan.