Heerenveen vindt financiële ruimte voor noodzakelijke uitgaven en maatschappelijke opgaven

Leestijd: 2 minuten

Het college van Heerenveen stelt voor extra financiële ruimte te creëren om zo te kunnen werken aan noodzakelijke opgaven en de doelen van de raad en het college. Wethouder Financiën, Hedwich Rinkes: “We staan voor stevige uitdagingen in de samenleving. Willen we nu en straks kunnen inzetten op grote maatschappelijke vraagstukken zoals de zorgtransitie, de woontransitie en de energietransitie, dan is het noodzakelijk nu financiële ruimte te creëren en toe te werken naar een begroting die structureel op orde is. Ons doel is een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, als dat nodig is met onze voorzieningen”. Het voorstel staat in de Meerjarenplanning die deze week is aangeboden aan de gemeenteraad.

Keuzes voor de toekomst

Er is geld nodig voor noodzakelijke uitgaven zoals de gemeenschappelijke voorzieningen, denk hierbij aan de sociale werkvoorziening, veiligheid en milieu-inspecties. Verder wordt geld vrijgemaakt voor onder andere de omgevingswet en dienstverlening. Het college zet daarnaast in op de grote maatschappelijke onderwerpen, zoals zorg, energie en wonen. Zo wil het college meer woningen ontwikkelen, waaronder betaalbare huizen; een belangrijk thema uit de woonvisie. Ook maakt het college financiële middelen vrij voor circulaire economie. Daarnaast wordt er structureel geld vrijgemaakt voor cultuur, één van de onderwerpen uit de raadsagenda.

Financiële ruimte creëren

Het college van Heerenveen stelt voor geld vrij te maken uit haar reserves. Dit kan door de algemene reserve naar beneden te brengen. Daarnaast stelt het college voor om enkele voorgestelde bezuinigingen uit 2021 nu toch door te voeren om noodzakelijke financiële ruimte te creëren. Het gaat om een stijging van de ozb en een hoger tarief voor een bewonersvergunning, die nodig is om deze kostendekkend te maken. Daarnaast wil het college deels stoppen met de collectieve zorgverzekering en gaat het college taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeente, uitvoeren voor het geld dat het Rijk daarbij beschikbaar stelt. Nu legt de gemeente daar vaak geld bij.

Vervolg

Met dit Meerjarenplan zijn de jaren 2024 en 2025 sluitend. Vanaf 2026 is de financiële onzekerheid nog groot, net als bij veel andere gemeenten in Nederland. Dit probleem komt voort uit financiële onzekerheid over de bijdragen van het Rijk. Ook de stijgende kosten van de Wmo leveren financiële zorgen op. De gemeenteraad neemt een besluit over de Meerjarenplanning in de raadsvergadering van 13 juli.

Lees hier het Meerjarenplan.