Gaswinning onder Heerenveen

Dit artikel is niet meer actueel

bron: Vermilion

In 2015 is Vermilion vanuit de gemeente Opsterland (Langezwaag) begonnen met het winnen van gas onder de gemeente Heerenveen. Oorspronkelijk zou er alleen onder De Knipe en Oranjewoud gas worden gewonnen. Sinds eind december 2016 is het bij de gemeente bekend dat het winningsgebied groter is geworden, waardoor er ook onder de wijk Skoatterwâld en onder een klein deel van Bontebok gas wordt gewonnen.

“Dit blijkt al sinds begin 2015 het geval te zijn, maar dat heeft Vermilion niet aan ons als gemeente, niet aan de wijkraad en niet aan de bewoners van de wijk gemeld. Pas eind december vonden we deze informatie in een nieuwsbrief terug. Dit was niet zoals afgesproken,” zegt wethouder Siebren Siebenga. “Op dit moment mag de gemeente op grond van de nieuwe Mijnbouwwet advies geven over het plan om gas te winnen. We nemen contact op met het ministerie van Economische Zaken om te bespreken hoe we dit het beste kunnen doen en wat onze mogelijkheden zijn. In onze reactie gaan we sowieso in op de werkwijze van Vermilion.”

Binnenkort is er een bewonersbijeenkomst in Skoatterwâld waar zoveel mogelijk antwoorden op vragen wordt gegeven.

Op de subpagina over gasboringen staan ook de veelgestelde vragen en antwoorden.