Gemeente handelt 99% van WOZ-bezwaren op tijd af

In 2023 werd landelijk een recordaantal bezwaren ingediend tegen de WOZ-beschikking. De gemeente Heerenveen ontving bijna drie keer zoveel bezwaarschriften dan het jaar daarvoor. Een WOZ-beschikking is de taxatie van een ‘onroerende zaak’, zoals een woning, bedrijfspand of ander gebouw. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting te bepalen.

Sterke toename WOZ-bezwaren

In 2023 ontving de gemeente 1.363 WOZ-bezwaarschriften, tegenover 474 in 2022. In de wet staat dat de gemeente een bezwaar moet afhandelen in hetzelfde kalenderjaar waarin deze wordt ingediend. Dit is de gemeente gelukt bij 99% van alle ingediende WOZ-bezwaren. De resterende bezwaren werden alsnog medio januari 2024 afgehandeld. Het ging om 1.168 woningen en 195 niet-woningen (zoals bedrijfspand of –grond). Van 188 onroerende zaken werd de WOZ-waarde uiteindelijk verlaagd na het indienen van bezwaar (14%). In 2022 was dit percentage nog 24%.

Woningeigenaren kennen hun huis het beste

In totaal maakten 1168 woningeigenaren bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Zij maakten zelf bezwaar bij de gemeente of lieten een bureau hierbij bemiddelen. Inwoners die zelf een bezwaarschrift opstelden, kregen in 26% van de gevallen gelijk. De gemeente verlaagde in die gevallen de WOZ-waarde met gemiddeld €37.000. Van de 754 bezwaren die via een bemiddelingsbureau binnenkwamen was 5% succesvol, met een gemiddelde verlaging van de WOZ-waarde van gemiddeld €34.000.

Effect woningmarkt op WOZ-waarde

De WOZ-waarde volgt de markt met een vertraging van een jaar. Voor het vaststellen van de WOZ-waarde wordt elk jaar gekeken naar de marktwaarde van de onroerende zaak op 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verkoopprijzen van vergelijkbare objecten. In 2022 piekten de verkoopprijzen van huizen met een extreme stijging van gemiddeld 17%. Dit betekende voor veel woningeigenaren ook een flink gestegen WOZ-waarde op hun belastingaanslag in 2023.

Vaststellen WOZ-waarde gebeurt zorgvuldig

De gemeente gebruikt veel beschikbare informatie over de woning en actuele verkoopcijfers, en maakt daarmee taxatiemodellen. Taxateurs werken volgens strenge regels. Zij gebruiken moderne technieken voor de taxaties en controleren de kwaliteit hiervan volgens strenge internationale standaarden. De Waarderingskamer controleert of de gemeente haar werk goed doet en de taxaties van onroerende zaken goed uitvoert. Zonder jaarlijkse goedkeuring van de Waarderingskamer mag de gemeente geen WOZ-beschikkingen versturen.

Regel uw belastingzaken snel en gemakkelijk via het Digitaal Belasting Loket. Lees verder op de pagina Belastingen.

Geplaatst op 12 maart 2024, 10:00 | Gewijzigd op 12 maart 2024, 11:08

Nieuws