Gemeente Heerenveen neemt voortouw in ondersteuning van kinderen in echtscheiding

Villa Pinedo, NHL, CBO Meilân, Stichting Scholennetwerk De Basis, OSG Sevenwolden, Sint Jozefschool, Kinderwoud Kinderopvang, Kindercentrum de Torteltuin, GGD, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, YVON Mediation, Verdonk Advocaten, gemeente Heerenveen en Centrum voor Jeugd en Gezin