Gemeente Heerenveen ondersteunt oproep Nidos en COA voor meer opvanglocaties voor jongeren op de vlucht

Wethouder Gerrie Rozema: “Stel je eens voor: je groeit op in een land waar oorlog woedt. Het is er zo onveilig dat je ouders besluiten dat het beter is dat je vlucht. Zonder hen. Met alleen een rugzak om ga je de barre tocht aan. Op naar een veilig land waar je wél een toekomst op kunt bouwen. Hoe fijn is het dan als je daar ook de veilige plek krijgt die je zo hard nodig hebt?

Sinds vorig jaar bieden we in de gemeente Heerenveen plek aan een kleine groep jongeren in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar, die hun eigen thuisland is ontvlucht. Deze jongeren met verblijfsvergunning – ook wel alleenstaande minderjarige vreemdelingen genoemd – komen uit onveilige landen en zijn zonder ouders naar Nederland gekomen. Zij zijn dus extra kwetsbaar en verdienen extra bescherming. Voor hen is onze gemeente een veilige plaats om aan een nieuwe toekomst te werken. En dat doen ze ook. Ze gaan naar de internationale schakelklas (ISK) om de taal te leren, beoefenen een sport, hebben een bijbaantje. Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan, maar door nauw samen te werken met alle betrokken partijen gaat dat heel goed. En zien we deze jongeren langzaamaan integreren in de Heerenveense samenleving.

Helaas zijn er in Friesland (net als in de andere provincies) nog veel te weinig opvanglocaties. En dreigen er steeds meer jonge vluchtelingen zonder bed, bescherming en begeleiding te komen. Ik vind dat gemeenten de plicht hebben om ook aan deze groep jongeren opvang te bieden. Want iedereen verdient het om op te groeien in een veilige omgeving. De urgentie voor meer opvanglocaties is zo hoog, dat Nidos en COA – via een brief en manifest – een noodoproep doen aan alle gemeenten. Namens de gemeente Heerenveen onderschrijf ik deze noodoproep en roep ik mijn collega-bestuurders met klem op om ook in hun gemeenten een opvanglocatie beschikbaar te stellen. En zo een veilige thuishaven te bieden voor deze kwetsbare jongeren.”

Lees hier het manifest.

Lees hier de brief.