Gemeenteraad overhandigt profielschets aan commissaris van de Koning

De gemeente Heerenveen zoekt een nieuwe burgemeester. Een boegbeeld van een ondernemend, sociaal en duurzaam Heerenveen. Een sociaal sterke burgemeester met een weidse blik, een persoonlijkheid met oog voor de inwoners. Dat is de conclusie van de profielschets die is vastgesteld door de gemeenteraad en is overhandigd aan commissaris van de Koning in Fryslân, drs. A.A.M. Brok tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandagavond 6 maart.

Profielschets

De commissaris van de Koning kreeg de profielschets uitgereikt door Rolie Tromp, voorzitter en Wanda Ottens, vicevoorzitter van de vertrouwenscommissie.
Tromp:

“Heerenveen kent de uitdagingen van een stad en ademt de sfeer van Fryslân. Het internationale karakter van veel van wat hier gebeurt, geeft ons brede bekendheid. Maar het brengt ook risico’s met zich mee. De profielschets gaat verder in op wat de nieuwe burgemeester te doen staat.”

Proces

Burgemeester Van der Zwan heeft aangekondigd per 1 oktober 2023 afscheid te nemen. Hierdoor is de functie van burgemeester van de gemeente Heerenveen per die datum vacant. Daarom is de procedure voor benoeming van een nieuwe burgemeester opgestart. De raad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt. De vertrouwenscommissie heeft de voorbereidende werkzaamheden voor het opstellen van de profielschets opgepakt.

Consultatie

Bij het opstellen van de profielschets is een peiling onder inwoners, ondernemers en ambtenaren gehouden. De ruim 750 reacties heeft de vertrouwenscommissie betrokken bij het uitwerken van de profielschets. Daarnaast vormden ruim 100 ingeleverde kindertekeningen een bron van inspiratie. Ook het college is in de gelegenheid gesteld input te leveren voor de profielschets. Verder heeft de vertrouwenscommissie diverse gesprekken gevoerd met stakeholders op het vlak van openbaren orde en veiligheid en in de regio.

Commissaris van de Koning aan zet

Vanaf nu is het proces geheim om sollicitanten te beschermen. Op advies van de commissaris van de Koning stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vacature open. Geïnteresseerde kandidaten kunnen van 13 maart tot en met 3 april 2023 reageren op de vacature via de website van de provinsje Fryslân.

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over de selectie en daarna wordt de uiteindelijke selectie vastgesteld door de commissaris van de Koning. De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten en brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad.

Meer informatie over de wervingsprocedure en de complete profielschets staat op onze website heerenveen.nl/mijnburgemeester