Gemeenteraad stelt toekomstvisie centrum Heerenveen vast

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op 16 december stelde de gemeenteraad van Heerenveen de toekomstvisie voor het centrum vast. Die visie kwam tot stand dankzij inwoners en ondernemers. Zij deden mee aan een G1000 proces. Een nieuwe democratische vorm, waarvoor de gemeenteraad het initiatief heeft genomen. De vraag aan de deelnemers: hoe kan het centrum van Heerenveen aantrekkelijker worden en hoe moet het er in de toekomst uitzien?

Een bruisend centrum waar je wat kunt beleven

De projecten zijn zeer divers. Van voorzieningen voor fietsers tot bevorderen van gastvrijheid. Van verplaatsing van de bibliotheek tot betere bewegwijzering in het centrum. Centraal staan drie thema’s voor het centrum: compact & compleet, ontvangen & ontmoeten en bruisen & beleven.

Wat betekent dit besluit?

Vaststelling door de gemeenteraad betekent dat de projecten in de visie in principe uitgevoerd worden. Voordat het zover is, is nog wel een besluit over de financiën nodig. In de perspectiefnota voor 2021-2024, klaar in eerste helft van 2020, bepaalt de gemeenteraad welk deel van het totale gemeentebudget voor de centrumplannen beschikbaar komt.

Hoe verder?

Het centrum wordt verdeeld in 12 deelgebieden. In elk gebied komt een gebiedsdeal. Daarin maken gemeente, betrokken ondernemers, inwoners en andere belanghebbenden samen afspraken hoe ze de plannen gaan uitvoeren. Twee onderdelen worden als eerste opgepakt. Het gaat om het verbreden en versterken van het bestaande centrummanagement en om een (tijdelijke) programma-organisatie om de doelen concreet te maken. In 2020 starten ook al twee projecten: het verbeteren van stegen in het centrum en de verbindingen tussen het centrum en sportstad via de Vlinderbuurt.

Het is de komende jaren aan de programma-organisatie om deze projecten, in samenspraak met inwoners en ondernemers, uit te rollen. Op de foto ziet u hoe wethouder Jelle Zoetendal hiervoor de route uitzet: “Projecten in deze visie dragen bij aan een eigen identiteit van het centrum van Heerenveen, een groen hart en bovenal een centrum als gezellige plek om bij elkaar te komen.”