Gemeenteraad vraagt advies aan de samenleving over uitgeven geld 2022

Maar liefst 947 inwoners (waarvan 172 ondernemers) reageerden op de oproep om advies te geven aan de gemeenteraad van Heerenveen over het uitgeven van geld in 2022. Dat kon door een vragenlijst op de website in te vullen. Ook werd er gebeld, gemaild en gereageerd op sociale media door inwoners. Alle reacties leveren een waardevolle bron van informatie op voor de gemeenteraad om op 8 juli een afgewogen besluit te kunnen nemen over de Perspectiefnota. De Perspectiefnota geeft de richting aan voor de Begroting 2022 waarmee de raad een definitief besluit neemt over het uitgeven van geld in 2022.

 

Alle uitkomsten zijn te vinden bij de stukken van de commissievergaderingen op 23 en 24 juni.