Grote schoonmaakactie Skjin Wetter in Heerenveen

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt de grote schoonmaakactie Skjin Wetter in en rond het water van zeven Friese plaatsen georganiseerd. In Heerenveen en op zes andere locaties gaan ruim vierhonderd duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers zwerfafval opruimen. Het doel van de actie is om mensen bewust te maken van de hoeveelheid afval die in het oppervlaktewater terecht komt. De actie is een initiatief van de Friese Milieu Federatie (FMF) , Wetterskip Fryslân en zeven gemeenten.

De locaties waar de Skjin Wetter schoonmaakactie plaatsvindt zijn: Harlingen, Sint Annaparochie, Kollum, De Westereen, Heerenveen, Drachten en Lemmer. Iedereen is welkom om het opruimspektakel bij te wonen. Naast het opruimen van de wateren is er op iedere locatie een ludieke actie rond het thema ‘zwerfafval’.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden er miljoenen tonnen plastic afval in de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid, kan in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het afval dat op straat wordt gegooid komt door verwaaiing in grachten, vaarten en kanalen terecht en uiteindelijk in zee. Zo draagt het zwerfafval bij aan de plastic soep. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dat kan dus worden voorkomen door de eigen omgeving schoon te houden.

Activiteiten in Heerenveen

Het evenement vindt in Heerenveen plaats rond het Oenemapark. De opening en de aftrap wordt om 10.30 uur verzorgd door wethouder Jaap van Veen van gemeente Heerenveen. Op de centrale locatie bevindt zich een grote container waar het afval wordt verzameld. Op de locatie is ook een grote weegschaal aanwezig waarmee het afval uit het water wordt gewogen. Tijdens de dag zelf helpen onder andere duikteam Heerenveen, Scouting van Maasdijk, SupAway, Brandweer Heerenveen, Krikke en Posthuis met opruimen. Interieurarchitect Melle Stumphius is ook aanwezig. Hij maakt van het opgeviste afval een kunstwerk.

Skjin Wetter

Elke dag werkt Wetterskip Fryslân aan schoon water. Bijvoorbeeld in de 27 rioolwaterzuiveringen. Daar zuivert het waterschap 100 miljoen m3 water per jaar en haalt tienduizenden kilo’s troep uit het rioolwater. Maar iedereen werken aan schoon water. Spoel bijvoorbeeld geen doekjes, blikjes, luiers, tampons of frituurvet door het toilet. En gooi geen troep in het water. Schoon water is namelijk van de verantwoordelijkheid van iedereen.

Prijsvraag

Tijdens Skjin Wetter wordt het opgeviste afval gewogen. Dit is belangrijk voor de prijsvraag die er wordt georganiseerd. Hieraan kunnen alle inwoners van Fryslân meedoen en raden hoeveel afval er op 12 oktober uit het water wordt gevist. Tijdens de afsluiting wordt rond 15.15 uur bekend gemaakt hoeveel kilo afval er dit jaar in Heerenveen en de zes andere locaties, is opgevist. Meer informatie over Skjin Wetter is te vinden op www.samenfryslanschoon.frl.