Heerenveen betaalt parkeergeld terug

Dit geldt voor parkeergeld betaald op werkdagen (behalve donderdag) tussen 18.00 en 20.00 uur en zaterdag tussen 17.00 en 20.00 uur in de periode 1 januari 2022 tot 15 maart 2023.

Onlangs werd bekend dat de gemeente een procedurele fout had gemaakt bij de verlenging van de betaald parkeertijden in Heerenveen. Het foutief geïnde parkeergeld en naheffingsaanslagen wil de gemeente terugbetalen. Het college van burgemeester en wethouders stemde in met de regeling voor terugbetaling.

Parkeergeld terugvragen

Op de website www.heerenveen.digitaalparkeerloket.nl kunnen mensen die na 18.00 uur (op zaterdag na 17.00) parkeergeld hebben betaald dit nu terugvragen. Naast het invullen van de persoonlijke gegevens is het uploaden van een betaalbewijs noodzakelijk. Het geldt zowel voor tickets gekocht op straat via ticketautomaten of parkeerapps, als voor tickets gekocht in de parkeergarage Geerts Willigen.

Terugbetaling

Terugvragen van het onterecht betaalde parkeergeld kan tot en met 1 juni 2023. Na 1 juni toetst parkeerbeheerder InPublic de ingediende verzoeken, uitbetaling volgt rond medio juni.

Terugbetaling boetes

Mensen die een boete hebben gehad in het betreffende tijdvak krijgen dit grotendeels automatisch terug. Een kleine groep mensen heeft de boete echter aan de balie betaald. Van deze bezoekers zijn onvoldoende gegevens bekend om de terugbetaling automatisch mogelijk te maken. Deze mensen wordt gevraagd om op dezelfde manier te reageren via de website.

Met ingang van 15 maart wél langer betaald parkeren

Met ingang van 1 januari 2022 is het tijdvak voor betaald parkeren in Heerenveen verlengd op werkdagen (behalve donderdag) van 18.00 naar 20.00 uur en op zaterdag van 17.00 naar 20.00 uur. Door een fout is deze aanpassing niet formeel door het college vastgesteld en gepubliceerd. Inmiddels is de fout hersteld en zijn de nieuwe tijden voor betaald parkeren definitief ingegaan.