In Heerenveen beweegt het: sport- en beweegbeleid

Dit artikel is niet meer actueel

Sport beweegt en verbindt Heerenveners, houdt ons vitaal, sociaal en trots. Dat is onze sport en beweegvisie op weg naar 2025. Op 2 mei 2017 presenteerde wethouder Jelle Zoetendal dan ook het concept sport- en beweegbeleid ‘In Heerenveen Beweegt het 2017 – 2025’ tijdens een presentatie aan genodigden in het nieuwe Thialf.

Om het concept beleid te maken hebben we vorig jaar verschillende bijeenkomsten georganiseerd met o.a. sportaanbieders, dorps- en wijkbelangen, gemeenteraadsleden, onderwijs en topsport.

Het concept beleid is opgebouwd aan de hand van een sport- en beweegvisie 2025 met als basis zes strategische speerpunten, 25 bijbehorende ambities en 19 hoofdacties met minimaal 45 subacties. Alles gericht op het jaar 2025. In het concept worden de speerpunten, ambities en acties uitgelegd. Het is nadrukkelijk een concept en wethouder Zoetendal heeft dan ook uitgelegd dat nu het vervolgproces richting de commissie SAZA en de gemeenteraad zal worden ingezet. De gemeenteraad besluit over het te voeren sport- en beweegbeleid.

De presentatie over het concept sport- en beweegbeleid is hier te vinden (PDF 1 MB)

Wilt u meer weten over het concept sport- en beweegbeleid, dan kunt u contact opnemen met de personen die in de presentatie worden vermeld. Wilt u meer weten over het succesvolle project ‘Scoren voor Gezondheid’ dan kunt u daarvoor de website scoren voor gezondheid raadplegen.