Heerenveen: geld voor investeringen en ambities, maar het Rijk moet afspraken Jeugd en wmo nakomen

Het college van de gemeente Heerenveen heeft vandaag ingestemd met de perspectiefnota. Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Door de grote onzekerheden in de jeugdzorg en wmo is het financieel perspectief na 2022 nog niet sluitend. Wethouder financiën Hans Broekhuizen:

“We kunnen het komende jaar blijven investeren, maar het Rijk zal nu de afspraken moeten nakomen om de tekorten in de jeugdzorg en wmo op te lossen”.

Signaal aan de rijksoverheid

Er blijven grote zorgen over de financiën voor met name de jeugdzorg.

“Ondanks dat we de afgelopen jaren extra geld beschikbaar hebben gesteld voor de jeugdzorg, moeten we ook voor de komende jaren extra geld vrijmaken”,

zo geeft wethouder Hans Broekhuizen aan. Door deze onzekerheden is het financieel perspectief vanaf 2022 nog niet sluitend. Dit komt met name omdat de tijdelijke rijksbijdrage voor jeugd na 2021 ophoudt.

“Door nu het meerjarenperspectief niet sluitend te maken, willen we een signaal afgeven aan de rijksoverheid. We roepen hen op de rijksbijdrage voor het sociaal domein beter af te stemmen op de werkelijke kosten”.

Investeren in de toekomst

Nieuw dit jaar is de Strategische agenda en bijbehorende Investeringsagenda. In de strategische agenda wordt 20 tot 30 jaar vooruit gekeken.
Hans Broekhuizen:

“Op deze manier zetten we de schaarser wordende financiële middelen die we beschikbaar hebben op de juiste manier in”

. Voor het doen van investeringen wordt jaarlijks ongeveer € 1 miljoen vrijgemaakt.

Coronacrisis

Ook de huidige coronacrisis is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Heerenveen. Hans Broekhuizen:

“Maar op dit moment zijn deze mogelijke effecten nog onvoldoende inzichtelijk. Deze effecten zijn daarom niet opgenomen in de perspectiefnota”.

Besluitvorming

De perspectiefnota, strategische agenda en investeringsagenda worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 18 juni spreekt de commissie over de financiële stukken. Dan kunnen de commissieleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 2 juli een besluit.
Lees alle documenten op www.heerenveen.nl/financien

 

Perspectiefnota 2020 (definitief) (PDF 2 MB)

Strategische agenda 2020 (PDF 4 MB)

Investeringsagenda 2020 (PDF 2 MB)