Heerenveen in gesprek over ontwikkelingen rondom gaswinning

Dit artikel is niet meer actueel

Tijdens een extra commissievergadering op donderdag 18 mei gaat het gesprek over de gaswinning onder Heerenveen. Het college van burgemeester en wethouders is bezig met de voorbereiding van het advies op het aangepaste gaswinningsplan Langezwaag. De Heerenveense gemeenteraad en het college vormen deze avond een gezamenlijk beeld over de uitvoering van de moties en de invloed daarvan op dat advies.  Ook is er een presentatie van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning in Friesland (CBAF).

Adviesrecht

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het college gevraagd om gebruik te maken van haar adviesrecht en advies uit te brengen over het aangepaste winningsplan Langezwaag. Hierop zal het college reageren met een aantal adviezen over voor Heerenveense inwoners belangrijke aandachtspunten. Deze zijn onder andere de vooropnames ofwel nulmetingen, een goede schaderegeling met omkering van de bewijslast, het op de hoogte houden van onze inwoners over de ontwikkelingen en borging van de onafhankelijke positie van adviserende organisaties.

Aangenomen moties

De inhoud van het adviesrecht sluit aan bij de twee moties, die tijdens de gemeenteraadsvergadering op 20 maart 2017 door de gemeenteraad zijn aangenomen. De motie ‘Gaswinning en zorgplicht’ vraagt om aandacht voor de zorgplicht van de gemeente Heerenveen voor haar inwoners. In de motie ‘Gasboringen onder Heerenveens grondgebied’ wordt het college gevraagd om het aanboren van nieuwe gasvelden zo veel mogelijk te voorkomen.

Meer informatie

Deze extra openbare vergadering begint om 19.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis en is te volgen via livestream op de website van de gemeenteraad. Op haar website heeft de gemeente een speciale pagina over gaswinning. Ook op de Facebook-pagina GaswinningHeerenveen zijn regelmatig nieuwe ontwikkelingen te vinden. Hieronder meer achtergrondinformatie over het advies dat het college gaat uitgeven.


Raadsbrief uitvoering moties
(PDF 96 kB)

Bijlage 1: Bijlage 1 Overzicht overzicht van (voorgenomen) activiteiten van Vermilion (PDF 79 kB)(PDF 45 kB)

Bijlage 2: Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân (PDF 705 kB)

Bijlage 3: Rijkscoördinatieregeling (PDF 77 kB)

Bijlage 4: Informatie initiatief geothermie Heerenveen (PDF 420 kB)

Bijlage 5: Advies winningsplan Langezwaag (PDF 80 kB)

 

 

Boorput Langezwaag