Heerenveen wil verder met Heerenveens Ondernemers Fonds

Het college van burgemeester en wethouders is positief over het Heerenveen Ondernemers Fonds (HOF). Ondernemers uit de gemeente hebben met elkaar het HOF geëvalueerd en hebben op basis daarvan de gemeente verzocht haar bijdrage aan het fonds structureel te maken. Het college stelt dit voor aan de gemeenteraad. Het fonds is in 2015 als pilot gestart en wordt betaald door een opslag uit de OZB voor niet-woningen. De ondernemers brengen het budget dus zelf op.

Wethouder Coby van der Laan: “Door het beschikbaar stellen van deze middelen, die door de ondernemers zelf worden opgebracht, komt er jaarlijks een budget van ongeveer €325.000 beschikbaar. Dit levert een positieve bijdrage aan het ondernemers- en leefklimaat binnen onze gemeente. Van het bedrag kunnen projecten en initiatieven worden betaald, die niet kunnen doorgaan of ontwikkelen zonder het ondernemersfonds, zoals bijvoorbeeld Heerenveen ’n Gouden Plak en de collectieve beveiliging op bedrijventerreinen.”

Positieve evaluatie

Uit de evaluatie van het fonds, die dit jaar is uitgevoerd, bleek dat ondernemend Heerenveen samen achter het fonds staat. Bij de invoering van het fonds was er met name vanuit de gebieden buiten de kern Heerenveen weerstand. Nu is iedereen die recht heeft om het geld uit het fonds in te zetten voor projecten, dus de trekkingsgerechtigden, positief. Via het ondernemersfonds betalen alle ondernemers mee aan ondernemersinitiatieven. Dit vinden zowel trekkingsgerechtigden als gemeente belangrijk.

Teruggave voor landbouwondernemers

Binnen het HOF bestaat een regeling voor landbouwondernemers. Dit is de retributieregeling, die inhoudt dat alle agrarische ondernemers hun opslag individueel kunnen terugvragen bij het HOF. Voorts zoekt het HOF samen met de LTO (Land- en Tuinbouw Organisatie) naar kansen voor het deel van het budget dat voor de landbouwsector beschikbaar is, maar niet door de individuele ondernemer wordt teruggevraagd

Behandeling in gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de evaluatie van het Heerenveens Ondernemers Fonds op 16 oktober 2017.