Heerenveen wordt aardgasvrij; jouw inbreng hoort daarbij

Op 4 februari geeft gemeente Heerenveen het startschot voor een publiekscampagne gericht op bewoners en ondernemers. Het doel is om inwoners bewust te maken van de noodzaak om aardgas te vervangen door andere energiebronnen voor de verwarming van onze woningen en gebouwen. En vooral ook om mensen uit te nodigen om mee te praten en de eerste stappen te nemen, zoals isoleren. De gemeente zet onder andere folders, advertenties, social media en een website in om die boodschap over te brengen. De campagne is onderdeel van de bestaande duurzaamheidscampagne ‘Heerenveen, één voor één groener’.

Klimaatafspraken

Eén van de klimaatafspraken is dat we in 2030 een vijfde van alle gebouwen niet meer verwarmen met aardgas. In 2050 moeten zelfs álle wijken in heel Nederland aardgasvrij zijn. Het is dus niet de vraag óf gemeente Heerenveen aardgasvrij wordt, maar hoe. Wethouder Jelle Zoetendal: “Het is een enorme operatie waar iedereen mee te maken krijgt. De gemeente wil er daarom samen met inwoners en ondernemers over nadenken en praten, zodat we zoveel mogelijk kunnen aan sluiten bij hun wensen en ideeën. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook als je minder te besteden hebt of als je hulp nodig hebt bij de ingewikkelde technieken.”

25.000 gebouwen

In gemeente Heerenveen hebben we in totaal ongeveer 25.000 gebouwen die van het gas af moeten, waarvan 22.500 woningen. Welke gebouwen het eerst aan de beurt komen is nog niet bepaald. Ook dat gebeurt in samenspraak met inwoners en ondernemers. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de belangstelling van groepen buurtbewoners om te starten, dat is kansrijk voor de verduurzaming.

Ideeën voor transitie

Tot en met april kunnen alle inwoners en ondernemers, individueel of als groep, ideeën kenbaar maken bij de gemeente. Mede op basis daarvan wordt een ‘Transitievisie Warmte’ opgesteld. Jelle vervolgt: “We hebben dus zelf invloed op de manier waarop onze woningen, bedrijfspanden, fabrieken, scholen, winkels, sportaccommodaties en andere gebouwen duurzaam worden. Alle ideeën, vragen en zorgen zijn welkom, want de weg naar aardgasvrij is lang en nog niet volledig bekend. Maar dat we nu moeten starten om de doelen in 2030 en 2050 te halen, is zeker. Kleine stapjes, zoals isoleren of je gasfornuis vervangen door een (inductie)kookplaat, helpen daarbij. Dat zijn zaken die je zelf al kunt doen.“

Meedenken

Meer informatie of meepraten? Neem contact op met projectleider Ilja van der Veen via duurzaam@heerenveen.nl of ga naar www.eenvooreengroener.nl/aardgasvrij.