Heerenveense begroting 2022

De gemeenteraad besluit minder te bezuinigen dan verwacht

De gemeenteraad heeft op 11 november 2021 de begroting 2022 gewijzigd vastgesteld, de gemeente Heerenveen bezuinigt hiermee minder dan verwacht. Dit komt omdat er extra geld van het Rijk is voor 2022. De gemeenteraad heeft besloten om deze meevallers te verwerken in de begroting. Eerder dit jaar vroeg de gemeenteraad advies aan inwoners over het uitgeven van geld in 2022 omdat er bezuinigd moet worden. De gemeenteraad heeft de adviezen van inwoners betrokken in de afwegingen voor deze begroting.

Waarvoor worden de meevallers gebruikt

De OZB wordt met 2,5% verhoogd in plaats van de door het college voorgestelde 7,5%. Ook gaan de  bewonersvergunningen voor parkeren niet omhoog. De gemeente bezuinigt niet op jeugdhulp en houdt de zorgregelingen AV Frieso en Heerenveen Zorgt Regeling in stand.

Waaraan geeft de gemeente geld uit

Belangrijke maatschappelijke voorzieningen wil de raad behouden en de raad vindt het belangrijk om te blijven investeren in de samenleving, zoals in de kernen van Heerenveen, Akkrum en Jubbega en in het onderhoud van wegen, bruggen en gebouwen.

De gemeenteraad zegt ja tegen de ambitie om in 2030 in Heerenveen te leven in een economie die duurzaam en vitaal is en investeert in de exploitatie van Thialf. Ook investeert de raad geld in verkeersveiligheid, extra BOA’s en werken vanuit de bedoeling en maatwerk bij het uitvoeren van de Omgevingswet.

Waaraan geeft de gemeente minder geld uit

Er wordt minder geld uitgegeven aan het onderhoud van bomen, lichtmasten worden niet meer schoongemaakt, op koopzondag in het centrum wordt niet meer geveegd en de drijvende fontein in de Lindegracht wordt weggehaald. Ook geeft de gemeenteraad het college opdracht om met de vier culturele partners van de gemeente in gesprek te gaan om bezuinigingen op organisatie, management, programmeringen en huisvesting te bespreken. Daarnaast is het verzoek om aan de scholen een hogere bijdrage te vragen voor de buurtsportcoaches.

Andere maatregelen voor een sluitende begroting van 2022 zijn: een strenger beleid om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand, stoppen met de aanpak van laaggeletterdheid als aparte activiteit en een eigen bijdrage van inwoners voor Stichting Maatschappelijk Werk Heerenveen.

Ook aan zorg kan de gemeente minder geld uitgeven. Door bijvoorbeeld 0,5 uur minder huishoudelijke hulp (Wmo) in de week, een hogere eigen bijdrage en een opstaptarief voor Wmo-vervoer. De raad heeft eerder al het college gevraagd om bij het Rijk er op aan te dringen dat het abonnementstarief voor huishoudelijke hulp zo snel mogelijk weer wordt vervangen door een inkomensafhankelijke bijdrage.

Kosten verhoogd

De toeristenbelasting voor B&B’s, hotels en recreatiewoningen wordt verhoogd naar € 2,35 per persoon per nacht, de parkeertarieven worden verhoogd van € 1,20 naar € 1,70 per uur en de eindtijd betaald parkeren wordt verlengd naar 20:00 uur.