Heerenveense stemwijzer online

Dit artikel is niet meer actueel

Vanaf 6 maart staat de stemwijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen online. De stemhulp is een stemhulp en geeft inzicht met welke partij de kiezer de meeste overeenkomsten heeft.

De organisatie achter de stemwijzer, Mijn Stemhulp, heeft op basis van de partijprogramma’s en in overleg met de politieke partijen bepaald welke stellingen in de stemwijzer staan. De stellingen gaan over onderwerpen als afval, duurzaamheid, wonen, werken, subsidies en belastingen.

Meer dan eens of oneens

Bij elk van de 25 stellingen geeft de kiezer aan of hij of zij het op een schaal van 11 (helemaal) eens of (helemaal) oneens is met een stelling. Bij elk van de stellingen bepaalt de kiezer hoe belangrijk deze stelling voor hem of haar is.

De kiezer krijgt met de stemwijzer inzicht welke partijen het meeste overeen komen met wat hij of zij belangrijk vindt. De politieke partijen geven per stelling een toelichting hoe zij over dat onderwerp denken. Aan het einde van de stemwijzer heeft de kiezer een overzicht van de overeenkomsten tussen zijn standpunten en de opvattingen van de politieke partijen.

De stemhulp is te vinden op onze website.