Herijking Cultuurbeleid gemeente Heerenveen

Dit artikel is niet meer actueel

Op 14 september jongstleden heeft de gemeente een bijeenkomst in het Abe Lenstra stadion georganiseerd over de herijking van het cultuurbeleid van de gemeente. Ruim 100 mensen hebben deelgenomen aan die bijeenkomst en veel waardevolle ideeën en suggesties gegeven voor het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid vanaf 2018.

De afgelopen weken is hard gewerkt aan het opstellen van de nieuwe cultuurnota. De planning was om afgelopen week de nota in concept aan het brede culturele veld vrij te geven. Er is echter meer tijd nodig om de nota zorgvuldig op te stellen.

globale planning

Conceptnota in College (erna vrijgeven voor reacties) januari 2017
Consultatie cultureel veld en belangstellenden januari/februari
Reacties verzamelen en reactienota opstellen januari/februari
Definitieve nota in College maart
Hoorzitting door raadsleden met cultureel veld (van 14-09) maart
Definitieve nota in raadscommissie maart
Definitieve nota in raad april

Als u meer inlichtingen over de herijking van het Cultuurbeleid wilt, bel dan met Anita van Os, telefoon 14 0513.