Hersteloperatie foutieve inkomstenverrekening IOAW

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2019 is de inkomstenverrekening bij inwoners die een uitkering ontvangen op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) onjuist uitgevoerd. Dit heeft de gemeente Heerenveen geconstateerd. In totaal hebben 91 inwoners te weinig IOAW-uitkering ontvangen over deze periode. Dit wordt met terugwerkende kracht hersteld.

De pensioenpremie is ten onrechte als inkomen verrekend

In mei 2014 is de Regeling Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten met terugwerkende kracht gewijzigd vanaf 1 januari 2013. Vanaf dat moment was het niet meer toegestaan de pensioenpremie in mindering te brengen op de IOAW-uitkering. Deze wetswijziging is niet tijdig gesignaleerd, en dus niet tijdig doorgevoerd. Hierdoor is er onterecht te veel aan inkomsten verrekend en aan inwoners een lagere IOAW-uitkering uitbetaald dan had gemoeten.

Inwoners ontvangen waar ze recht op hebben

“We vinden het vervelend dat een groep inwoners een lagere uitkering heeft ontvangen dan waar ze recht op hadden. We zullen er dan ook alles aan doen om deze foutieve berekening zo zorgvuldig mogelijk te herstellen”, aldus Hans Broekhuizen, wethouder werk en inkomen. De betreffende inwoners zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De gemeente Heerenveen gaat samen met de inwoners de situatie bespreken en per inwoner berekenen wat het exacte bedrag is dat zij terugontvangen. Op basis van onderzoek is de verwachting dat de na te betalen bedragen variëren van € 347,64 tot € 3.763,00 per inwoner.

Met terugwerkende kracht herstellen

Uit een onderzoek is naar voren gekomen dat 91 inwoners in aanmerking komen voor een herberekening. Zij hebben over de periode van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2019 een te lage IOAW-uitkering ontvangen. Het streven is om het tekort aan IOAW-uitkering nog dit jaar met terugwerkende kracht uit te keren.

Reeds ondernomen stappen

Na signalering van de foutieve verrekening zijn alle lopende en nieuwe IOAW-aanvragen op de juiste wijze verwerkt. Sindsdien krijgen inwoners de IOAW-uitkering waar ze recht op hebben. Ook is vanaf dat moment begonnen met de hersteloperatie. Eerst is onderzocht hoeveel personen een te lage IOAW-uitkering hebben ontvangen, vervolgens is begonnen met de berekening hoe hoog de nabetaling per persoon moet zijn. Omdat de hoogte van de nabetaling per persoon anders is, moet er maatwerk worden toegepast. Alles is er op gericht de gehele hersteloperatie voor januari 2021 af te kunnen ronden.