Hulpmiddelen via Wmo opnieuw aanbesteed

In 2017 sloten de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf gezamenlijk een overeenkomst voor de levering van de Wmo-hulpmiddelen. Het toen afgesloten contract wordt niet verlengd.

 

Wmo-hulpmiddelen

Gemeenten moeten zorgen dat inwoners vanuit de Wmo hulpmiddelen geleverd krijgen die zij nodig hebben. Het gaat dan om hulpmiddelen zoals een elektrische rolstoel of een scootmobiel. Daarvoor sluiten gemeenten met een leverancier een contract, waarbij niet alleen de hulpmiddelen zelf maar ook onderhoud en reparatie zijn opgenomen.

 

Nieuwe aanbesteding

De vier gemeenten hebben in de afgelopen periode vastgesteld dat de dienstverlening van het Hulpmiddelencentrum (HMC) niet voldoet aan wat was overeengekomen. Ondanks de herhaalde toezeggingen om het beter op te pakken is het gewenste resultaat uitgebleven. De gemeenten hebben dan ook besloten de overeenkomst met het HMC niet te verlengen. De overeenkomst eindigt op 1 oktober 2020. De gemeenten starten direct een Europese aanbestedingsprocedure.

 

Oplossing voor de korte termijn

Om inwoners op korte termijn beter te helpen, hebben de gemeenten per direct Welzorg als tweede leverancier ingezet.  Zij ondersteunen de gemeenten tot 1 oktober 2020 met leveringen van hulpmiddelen.