Hulpmiddelencentrum failliet: Wat betekent dat voor u?

Op donderdag 3 april 2020 is het Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard. Zij leveren in onze gemeente hulpmiddelen voor de Wmo.

Wat betekent dit voor u?

  • U hoeft uw hulpmiddel(en) niet in te leveren. Die zijn eigendom van de gemeente Heerenveen en blijven in bruikleen bij onze inwoners.
  • Is een hulpmiddel kapot en wilt u dat laten repareren? Dan kunt u de komende tijd nog terecht bij het HMC. Reparaties worden gewoon uitgevoerd.
  • Nieuwe aanvragen voor een hulpmiddel worden door onze meitinkers in behandeling genomen. Als het HMC niet kan leveren, dan geven we de opdracht door aan onze tweede leverancier Welzorg. Welzorg zorgt er voor dat u het hulpmiddel krijgt.

Heeft u vragen?

Bel met uw huidige contactpersoon bij de gemeente of  neem contact op via ons algemene telefoonnummer 14 0513.