Ideeën in Heerenveen voor Culturele Hoofdstad 2018? Gemeente stelt subsidie beschikbaar

De gemeente Heerenveen heeft speciaal voor Culturele Hoofdstad 2018 twee subsidieregelingen gemaakt. Inwoners, ondernemers en culturele verenigingen met ideeën voor Culturele Hoofdstad 2018 kunnen daar een beroep op doen. Wethouder Broekhuizen: “Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 moet een bruisend feest worden. Niet alleen in Leeuwarden maar in alle Friese gemeenten. In onze gemeente zijn al veel leuke evenementen, activiteiten en initiatieven, maar daar mag volgend jaar nog een schepje bovenop. We roepen een ieder op om actief met voorstellen te komen.’’

Extra projecten, meer bezoekers, economische stimulans

De gemeente Heerenveen stelt in totaal € 115.000,- beschikbaar in 2018. Daarvan is € 60.000,- beschikbaar voor culturele projecten en € 55.000,- voor projecten met een meer economische toeristische insteek.
“We gaan ervan uit dat met deze subsidieregeling aanvullende en nieuwe projecten worden ontwikkeld.”, legt wethouder Coby van der Laan uit. “Een extra en bijzonder aanbod, goed verspreid over alle maanden van volgend jaar. Naast de trouwe bezoekers willen we dat ook veel nieuwe bezoekers ontdekken hoeveel bijzonders er in de gemeente Heerenveen te beleven valt. De regeling geeft onze ondernemers, inwoners, culturele verenigingen en instellingen extra kans om ons van onze sportieve en energieke kant te laten zien aan een breed publiek en daar de economische vruchten van te plukken.”

Criteria subsidieregelingen

De subsidie is voor projecten in de gemeente Heerenveen die positief bijdragen aan het programma van LF2018, de nieuwe naam van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.
De gemeente heeft voor beide subsidieregelingen criteria opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen. Zo is de maximale subsidie per project € 7.500,-. Per aanvraag kan slechts beroep op één van de subsidieregelingen worden gedaan.
Geïnteresseerden kunnen tussen 1 april en 30 juni 2017 subsidieaanvragen indienen.
Het college beslist uiterlijk 15 september 2017 over de toekenning van de subsidie.

Meer informatie op website gemeente

De twee eenmalige subsidieregelingen staan op de gemeentelijke website www.heerenveen.nl.