Iedereen goed verzekerd tegen ziektekosten

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Voor inwoners met een laag inkomen biedt de gemeente Heerenveen ook in 2021 weer twee zorgregelingen aan: de Heerenveen Zorgt Regeling en de Collectieve Zorgverzekering Minima. Hiermee komt de gemeente de inwoners tegemoet voor wie de zorgkosten een forse hap uit het maandbudget zijn. “We vinden het belangrijk dat onze inwoners gezond zijn en blijven, met gelijke kansen voor iedereen. Goed verzekerd zijn tegen ziektekosten is hier onderdeel van. Een laag inkomen mag dan ook geen belemmering zijn voor het afsluiten van een goede zorgverzekering.” aldus wethouder Hedwich Rinkes.

Laag inkomen

Alleen inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) mogen gebruik maken van één van de zorgregelingen. Zij kunnen zelf de zorgregeling kiezen die het beste bij hun persoonlijke situatie past.

Heerenveen Zorgt Regeling

Met de Heerenveen Zorgt Regeling zijn inwoners vrij om een basis én aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. De gemeente Heerenveen geeft ook in 2021 weer een éénmalige bijdrage van € 155,00 om de aanvullende zorgverzekering (deels) te kunnen betalen.

Collectieve Zorgverzekering Minima – AV Frieso

Ook met zorgverzekeraar De Friesland zijn voor komend jaar weer afspraken gemaakt over een uitgebreide collectieve zorgverzekering: de AV Frieso. Dit is een basisverzekering met een combinatie van aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en het speciale gemeentepakket. In dit pakket zitten extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg. Om de premie voor inwoners zo laag mogelijk te houden, geeft De Friesland een korting op de premie én betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie. Inwoners betalen € 148,83 per maand.

Hulp bij overstappen

Voor vragen over de zorgregelingen of bij het overstappen kunnen inwoners terecht bij Steunpunt de Barones. Zij zijn telefonisch bereikbaar via (0513) 624 127 op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, ook voor het maken van een afspraak.

Meer informatie

Meer informatie over de zorgregelingen is te vinden op www.heerenveen.nl/ziektekosten en https://www.gezondverzekerd.nl/.