Iedereen goed verzekerd tegen ziektekosten

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

De zorg is onderhevig aan veranderingen. Dit heeft ook gevolgen voor de zorgkosten. Voor inwoners met een laag inkomen zijn deze kosten een forse hap uit het maandbudget. De gemeente Heerenveen komt deze groep inwoners tegemoet. En biedt ook in 2020 twee zorgregelingen aan: de Heerenveen Zorgt Regeling en de Collectieve Zorgverzekering Minima.

“Iedereen heeft het recht op een goede verzekering tegen ziektekosten, een laag inkomen mag daar geen belemmering in zijn”

aldus wethouder Hans Broekhuizen.

Laag inkomen

Alleen inwoners met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld) mogen gebruik maken van één van de zorgregelingen. Zij kunnen zelf de zorgregeling kiezen die het beste bij hun persoonlijke situatie past.

Heerenveen Zorgt Regeling

Met de Heerenveen Zorgt Regeling zijn inwoners vrij om een basis én aanvullende zorgverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar naar keuze. De gemeente Heerenveen geeft in 2020 een éénmalige bijdrage van € 155,- om de aanvullende zorgverzekering (deels) te kunnen betalen.

Collectieve Zorgverzekering Minima – AV Frieso

Met zorgverzekeraar De Friesland zijn ook voor 2020 afspraken gemaakt over een uitgebreide collectieve zorgverzekering: de AV Frieso. Dit is een basisverzekering met een combinatie van aanvullende pakketten: AV Extra, AV Tand Standaard en het speciale gemeentepakket. In dit pakket zitten extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiotherapie, tandheelkunde en eigen bijdrage Wmo of psychologische zorg. Om de premie voor inwoners zo laag mogelijk te houden, geeft De Friesland een korting op de premie én betaalt de gemeente ook nog een deel van de premie. Inwoners betalen € 145,89 per maand.

Korting premie

Per 1 januari 2020 verlaagt de overheid de maximaal toegestane collectiviteitskorting op de basisverzekering. Dit betekent dat De Friesland voor 2020 ook haar collectiviteitsbeleid aanpast en minder korting geeft op de premie. Deze verlaging wordt niet doorberekend aan de inwoners: het verschil wordt gecompenseerd door een verhoging van de gemeentelijke bijdrage en wijzigingen in zorgtoeslag. Inwoners betalen wel de reguliere verhoging van de maandelijkse premie.

Inloopspreekuren

Om inwoners te helpen met de zorgregelingen zijn er inloopspreekuren op het gemeentehuis in Heerenveen: donderdag 28 november en dinsdag 3 december van 09.00 – 11.00 uur.

Meer informatie

Meer informatie over de zorgregelingen is te vinden op www.heerenveen.nl/ziektekosten.