In Heerenveen #Beweegthet

Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad het sport- en beweegbeleid voor. In de notitie ‘In Heerenveen #Beweegthet’ staan doelen en ambities benoemd voor de stimulering van sporten en bewegen in de gemeente. De doelen zijn opgesteld na een aantal werksessies met onder andere sportverenigingen en dorpsbelangen.

Veel ambities

“Heerenveen #Beweegthet’ is een ambitieus sport- en beweegprogramma. Maar dit past goed bij het imago van Heerenveen als ‘Stad van Sport’,” zegt wethouder Jelle Zoetendal. “Als we willen dat iedereen in de gemeente moet kunnen bewegen en sporten, dan moeten we er ook de mogelijkheden voor geven. Daarom laten we inwoners, jong en oud, veel en vaak (meer en vaker) kennismaken met verschillende beweeg- en sportprogramma’s. Maar we kijken tegelijkertijd ook naar de kosten. We stellen daarom voor de kosten van sportaccommodaties te verlagen, zodat verenigingen op hun beurt de lidmaatschapskosten laag kunnen houden. Zo kan iedereen meedoen, onafhankelijk van leeftijd, inkomen en woonplaats.”

Speerpunten en ambities

In het plan zijn in totaal zes speerpunten voor de komende jaren opgenomen, met daarbij 26 ambities. Het algemene doel is dat er meer Heerenveners bewegen en blijven bewegen. Voor de buurtsportcoaches is daarbij een grotere rol weggelegd. Nog meer dan nu zijn zij actief om jongeren te betrekken bij sporten en hen over te halen te blijven sporten. Maar ook voor bijvoorbeeld inwoners met een beperking moeten er meer mogelijkheden zijn om te kunnen bewegen. In 2017 wordt daarom al een start gemaakt met het plaatsen van beweegtoestellen in de buitenruimte voor jong en oud. Een andere ambitie is ‘Stad van Sport’ zijn en blijven, waarbij ‘Heerenveen’ passende en vernieuwende sportevenementen voor jong en oud en voor topsport en breedtesport organiseert.

Gezamenlijk plan

‘In Heerenveen #Beweegthet’ is een gezamenlijk product van sportaanbieders, vertegenwoordigers van plaatselijke belangen en wijkbelangen en de gemeente. In het afgelopen jaar zijn zij een aantal keren bij elkaar geweest. Het ‘Mulier instituut’ is gevraagd om met de inbreng van de bovengenoemde partijen een advies te geven dat in ‘In Heerenveen #Beweegthet’ is verwerkt.

Behandeling gemeenteraad

De gemeenteraad zal in de vergadering van 17 juli ‘In Heerenveen #Beweegthet’ behandelen.