Informateur brengt verslag uit aan de gemeenteraad

Informateur Ard van der Tuuk bracht in de raadsvergadering van donderdag 21 april 2022 verslag uit van zijn werkzaamheden. Hij adviseert de gemeenteraad te gaan werken met een raadsagenda, waarin maatschappelijk opgaven ook in dialoog met de samenleving kunnen worden opgepakt. Hij adviseert om te starten met formerende gesprekken tussen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA.

Op 30 maart werd aansluitend aan het duidingsdebat Ard van der Tuuk aangesteld als informateur. Hij kreeg als opdracht mee: het ophalen van input voor het raadsakkoord/een samenlevingsagenda en het geven van een advies over vorming van een college en een profiel voor de wethouders. In twee rondes zijn gesprekken gevoerd met delegaties van alle partijen. Ook is gesproken met de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Raadsagenda opstellen met complete gemeenteraad

De informateur concludeert dat Heerenveen redelijk voorop loopt in het verkennen van nieuwe wijzen van besturen en dat de raad hierin een vervolgstap wil maken. Hij adviseert de gemeenteraad om te gaan werken met een raadsagenda. Een raadsagenda benoemt maatschappelijke opgaven en dilemma’s. Om te komen tot mogelijke oplossingen en mogelijk partnerschap voor het uitvoeren van de oplossingen, wil de raad in dialoog met de samenleving. Centrale thema’s die genoemd worden, zijn klimaat en duurzaamheid, armoede en wonen. Ook WMO, jeugdzorg, en werkgelegenheid worden genoemd.

Werken met een raadsagenda heeft een positief effect op het versterken van de rol en positie van raad, het betrekken van de samenleving en de democratische kwaliteit van besluitvorming. Dit proces wordt door alle partijen in de raad gedragen en krijgt verder vorm onder leiding van Avelien Haan, docent en onderzoeker aan de Thorbecke Academie (NHL Stenden Hogeschool).

Voorstel college van vier partijen

De informateur concludeert dat er op inhoud en op vorming van een college geen knelpunten zitten tussen PvdA, VVD, GroenLinks en CDA. De partijen hebben 17 (PvdA 7, VVD 4, GroenLinks 3, CDA 3) van 31 raadszetels.

De heer Van der Tuuk adviseert een college te vormen met vijf wethouders (PvdA 2, VVD 1, GroenLinks 1 en CDA 1). Redenen hiervoor zijn de grote opgaven die bestuurlijk voorliggen, de ambities van Heerenveen, de verkiezingsuitslag en de wens om de portefeuille van de burgemeester te depolitiseren.

Meer informatie: Verslag informateur gemeente Heerenveen 2022 (PDF 2 MB)