Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona

Nederland heeft te maken heeft met een tweede coronagolf en er zijn weer aangescherpte maatregelen. Daarom kunt u opnieuw niet-geleverde zorg toch betalen vanuit uw PGB. De regeling werkt terug tot 1 oktober 2020.

Doorbetaling alleen bij besmetting of quarantaine

Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling van niet-geleverde zorg is nu alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd.

Niet-geleverde zorg bijhouden in administratie

Wilt u gebruik maken van de regeling? Hou dan bij wanneer zorg niet geleverd wordt en wel betaald.
Kan de zorg niet geleverd worden vanwege een besmetting? Dan moet u daarvan een schriftelijke bevestiging opnemen in uw administratie.
U houdt dus alleen zorg en ondersteuning bij die – met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM – niet geleverd kan worden.

Extra kosten vanwege corona (EKC)

Moet u extra kosten maken vanwege corona en de coronamaatregelen? Dan kunt u  hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021. U kunt het beste eerst contact opnemen met de gemeente.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met team Wmo of team Jeugd & Gezin. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt daarvoor bellen met de gemeente tel. 14 0513, of mailen naar Team Wmo: wmo_loket@heerenveen.nl of Team Jeugd & Gezin: teamjeugd@heerenveen.nl.