Bekijk onze pagina met informatie over het coronavirus

Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona

Dit nieuwsbericht is niet meer actueel

Als u een PGB heeft gaan we ervan uit dat u en de zorgverlener er alles aan doen om de (noodzakelijke) ondersteuning door te laten gaan. En daarbij wel de voorschriften van het RIVM op te volgen. We bieden ruimte om de zorg op alternatieve wijze te regelen, bijvoorbeeld via (beeld)bellen of met individuele begeleiding wanneer dagbesteding niet mogelijk is. Dit moet dan passen bij de doelen uit het ondersteuningsplan. U spant zich met de zorgverlener in om hier vorm aan te geven.

Het is mogelijk dat dit allemaal niet goed lukt omdat:

Uw zorgverlener is ziek

Hebt u een arbeidsovereenkomst met de zorgverlener en is die ziek? Dan meldt u de zorgverlener ziek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Via de ziektecompensatieregeling wordt uw PGB aangevuld en wordt de zieke zorgverlener doorbetaald. U maakt dan geen extra kosten.

De zorgverlener kan de afgesproken uren niet leveren

Het kan voorkomen dat de zorgverlener door de corona crisis de afgesproken ondersteuning niet kan leveren. U mag de zorgverlener dan gewoon doorbetalen op de normale manier. Wij vragen u wel om de niet geleverde uren bij te houden op een formulier. Dit formulier kunt u downloaden: Formulier niet geleverde uren (PDF 302 kB)

U moet extra of vervangende zorg inzetten

Maakt u in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 extra kosten omdat u of uw kind vervangende of extra zorg nodig heeft vanwege het coronavirus? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor extra budget onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC).

Wanneer komt u in aanmerking voor het extra budget EKC:
U of uw kind heeft vervangende zorg nodig vanwege corona en maakt hierdoor extra kosten.
Bijvoorbeeld wanneer zorgverleners niet kunnen werken vanwege de richtlijnen van het RIVM, of wanneer de dagbesteding dicht is.
Of
Er is extra zorg nodig bijvoorbeeld omdat u of uw kind zelf corona of coronasymptomen heeft.

Voorwaarde is dat u en de zorgverlener eerst hebben gekeken of alternatieve zorg mogelijk was, zoals beeldbellen of individuele begeleiding in plaats van dagbesteding. Als dit niet kan, kunt u in aanmerking komen.

Aanvragen van extra budget (EKC)

U vraagt het extra budget EKC aan door het EKC-formulier in te vullen.
De gemeente neemt na ontvangst van het formulier binnen een werkdag telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie en om de aanvraag af te ronden.

Vanaf wanneer kunt u de zorg inzetten?

Direct na toekenning van het extra budget met een goedgekeurd EKC-formulier (de gemeente kan deze toekenning schriftelijk of telefonisch geven) kunt u de zorg inzetten. Wel moet u een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst opstellen, maar u hoeft niet te wachten totdat deze zijn beoordeeld en goedgekeurd.
U stuurt (via de SVB) een wijzigingsformulier in als de zorgverlener met wie u een vast maandbedrag of een vast aantal uren heeft afgesproken meer uren gaat werken.
Als u een nieuwe zorgverlener contracteert stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst met zorgbeschrijving op.

Hoe lang geldt de toeslag?

De toeslag geldt tussen de periode 1 maart en 1 juni 2020.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met team Wmo of team Jeugd&Gezin. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.
U kunt daarvoor bellen met de gemeente tel. 14 0513, of mailen naar Team Wmo.