Informatie voor PGB-houders Wmo en Jeugdwet in verband met corona

Nu de maatregelen in verband met de corona crisis steeds meer worden versoepeld, kan ook de zorg in de meeste gevallen weer gewoon opgestart worden. Dat geldt ook voor zorg die u via een PGB krijgt.

Wat verandert er per 1 juli 2020?

U kunt geen niet-geleverde uren meer declarerenVanaf 1 juli 2020 geldt dat uw zorgverlener de afgesproken uren weer levert. U kunt daarom geen niet-geleverde uren meer declareren bij de SVB. Alleen uren van voor 1 juli 2020 kunt u nog wel declareren.

Extra of vervangende zorg inzetten blijft mogelijk

De maatregel voor vergoeding van extra kosten vanwege corona (EKC) wordt verlengd. Waar nodig kunnen gemeenten en budgethouders afspraken over meerkosten continueren. Budgethouders die ná 1 augustus 2020 alsnog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, kunnen hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding van meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot en met 31 december 2020. Informatie over EKC staat op de websites van de SVB en ZN.

Wanneer komt u in aanmerking voor het extra budget EKC

  • U of uw kind heeft vervangende zorg nodig vanwege corona en maakt hierdoor extra kosten. Bijvoorbeeld wanneer zorgverleners niet kunnen werken vanwege de richtlijnen van het RIVM, of wanneer de dagbesteding dicht is.
  • Of er is extra zorg nodig bijvoorbeeld omdat u of uw kind zelf corona of coronasymptomen heeft. Voorwaarde is dat u en de zorgverlener eerst hebben gekeken of alternatieve zorg mogelijk was, zoals beeldbellen of individuele begeleiding in plaats van dagbesteding. Als dit niet kan, kunt u in aanmerking komen.

Aanvragen van extra budget (EKC)

U vraagt het extra budget EKC aan door het EKC-formulier in te vullen. De gemeente neemt na ontvangst van het formulier binnen een werkdag telefonisch contact met u op voor aanvullende informatie en om de aanvraag af te ronden.

Vanaf wanneer kunt u de zorg inzetten?

Direct na toekenning van het extra budget met een goedgekeurd EKC-formulier (de gemeente kan deze toekenning schriftelijk of telefonisch geven) kunt u de zorg inzetten. Wel moet u een wijzigingsformulier of een nieuwe zorgovereenkomst opstellen, maar u hoeft niet te wachten totdat deze zijn beoordeeld en goedgekeurd. U stuurt (via de SVB) een wijzigingsformulier in als de zorgverlener met wie u een vast maandbedrag of een vast aantal uren heeft afgesproken meer uren gaat werken. Als u een nieuwe zorgverlener contracteert stuurt u een nieuwe zorgovereenkomst met zorgbeschrijving op.

Hoe lang geldt de toeslag?

Bestaande afspraken blijven geldig. Heeft u ook na 1 augustus extra kosten? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. De inzet van EKC blijft mogelijk tot en met 31 december 2020.

Heeft u vragen?

Neem dan gerust contact op met team Wmo of team Jeugd & Gezin. Zij staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt daarvoor bellen met de gemeente tel. 14 0513 of een e-mail sturen naar Team Wmo of naar teamjeugd@heerenveen.nl.

(Update 13 juli 2020: niet-geleverde uren kunnen niet meer gedeclareerd worden, de EKC is verlengd.)